→ IEEE Standartları → IEEE.org → IEEE Xplore → IEEE Spectrum → IEEE Türkiye

ROBOTICS & AUTOMATION SOCIETY

IEEE İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

RAS, IEEE İÜC üyelerinin teknik gelişimleri için eğitimler ve workshoplar düzenleyen, bünyesinde yer alan projelerde üyelerin robotik, elektrik, elektronik, yazılım, otomasyon, mekanik ve malzeme gibi alanlarında gelişmesine olanak sağlayan komitedir. Komitenin temel amacı Robotik, otomasyon sistemler üzerinde insanlığa yarar sağlayan bilim ve teknolojiyi destekleyen çalışmalar yapmaktır. Amaç doğrultusunda her yıl birçok proje ve eğitime imza atan RAS, üniversite bünyesindeki en fazla teknik proje gerçekleştiren öğrenci topluluğudur. Her yıl yapmakta olduğu projeler ile geçmiş yıllardaki tecrübelerini yeni dönemlere aktararak projede izlenecek yolun gidişatını daha kolay belirlenmesine ve takımlara yeni katılan üyelerin tecrübeli üyeler tarafından yetiştirilmesine olanak sağlar. Düzenlenen eğitimler teknik olarak sıfır veya belirli temellere sahip olan tüm üyelere hitap etmekte olup üyelerin kendilerini teknik alanlarda geliştirmelerine ve öğrendiklerini test etmeye olanak sağlamaktadır.Mikrodenetleyicili Kart Eğitimi

Özellikle henüz üniversiteye yeni adım atmış hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin temel elektronik, haberleşme, kodlama, sensörler gibi konulara giriş yapmasını sağlamak amacıyla verilen bir eğitimdir. Sıkça kullanılan Arduino veya NodeMCU geliştirme kartları kullanılarak C dili tabanlı Arduino IDE üzerinden kodlanması sağlanan çeşitli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Altium Designer ile Baskılı Devre Kartı (PCB) Tasarlama Eğitimi

PCB devre kartı üretimi aşamasında sıra gelen süreçleri öğrenmek bu doğrultuda, schematic-pcb library dosyaları oluşturmak, çeşitli componentlerin kullanımını, datasheet okuması yapmayı, devre şeması oluşturmayı ve pcb document dosyasında oluşturulan devre şemasının kart üzerinde tasarımını yapmak hedeflenmektedir.

Matlab Eğitimi

Milyonlarca mühendis ve bilim insanı tarafından veri analizi, algoritma geliştirme, modelleme, görüntü işleme ve birçok simülasyon uygulamasının bünyesinde barındıran dördüncü nesil programlama dili olan matlab ile üyelerimizin simülasyon ve analiz becerilerini geliştirmek ve dersler ile proje çalışmalarında destek sağlamak hedeflenmektedir.

İnsansız Hava Aracı

Sabit ve döner kanat olmak üzere iki farklı alanda 3 proje yürüten İHA takımı, yeni üyelerin kuluçka gruplarında yetiştirildiği ardından çekirdek kadroya alınarak teknik alanlarda deneyimli olan üyelerle çalışmalar yürüttüğü takımdır.
Sabit Kanatlı İHA Takımı: ALACA
Döner Kanatlı İHA Takımları: SIRIUS ve APPA
ALACA takımımız Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat kategorisinde görüntü işlemeyle tespit edilen alana yük bırakabilmek, SIRIUS ve APPA takımımız Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Döner Kanat kategorisinde görüntü işleme yaparak tespit edilen alandan su alma ve hedef alana su bırakabilmek için çalışmalarını sürdürmekte ve yarışmaya katılmaktadırlar. İHA takımları mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üç departmandan oluşmaktadır.

Mekanik Departmanı
Bünyesinde kompozit ve üretim, tasarım ve analiz bölümleri yer alır. İHA parçasının veya bütünün tamamen tarafımızca gerçekleşmesi sürecinde başlangıç olarak parçanın Solidworks uygulaması üzerinden tasarımı yapılır. Yapılan tasarım yapısal ve akış analizleri testlerine girmekte, analizler sonrası üretim ve en sonunda montaj işlemi gerçekleştirilir.

Elektronik Departmanı
Aviyonik sistemler, otonom uçuş, gömülü yazılım üzerine çalışmalar yürüten departmandır. Elektronik malzemelerin seçimi ve araca monte edilmesinden sorumludurlar. Uçuş öncesi sanal sistemler üzerinde yapılan uçuş testleri ile çeşitli parametreleri elde etmektedirler.

Yazılım Departmanı
Görüntü işleme kullanılarak saptanan verilerin işlenmesini ve görevlerin yerine getirilmesi üzerine çalışmalarını sürdüren departmandır. Üyeler tarafından sıfırdan geliştirilen yerli ara yüz çalışmalarıyla özgün bir gösterge paneli oluşturulmuştur. Panel üzerinden irtifa, hız, yön gibi sayısal verilerin takibi yapılmaktadır.

Internet of Things

IoT, nesnelerin interneti insan müdahalesine gerek olmadan sistemlerin veya cihaz, makine gibi yapıların kendi aralarında veri paylaşımı yaptığı ve ilerleme aşamalarında karar mekanizması görevini üstlendiği ağ yapılarıdır. IoT takımı iki yıldır çalışmalarına devam etmekte ve 2 farklı proje çalışması yürüterek teknolojiyi takibe alan yenilikçi projeleri hayata geçirmektedir.
IoT Takımı’nın yürüttüğü iki farklı proje vardır:

OYEUS: Orman yangınlarını erken tespit ederek gerekli mercilere haber verebilmek adına Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi kategorisinde yarışan ve 2020 Teknofest yarışmasında 2.lik elde eden proje takımıdır.
VALE: Boş park alanlarının tespit edilmesi park alanlarının mobil uygulama üzerinden kullanıcıların görüntülemesine, rezervasyon ve park alanlarına yönlendirme yapmasına olanak tanıyan Teknofest Akıllı Ulaşım Kategorisinde yarışan proje takımıdır.

IoT takımı elektronik ve yazılım olmak üzere iki departmandan oluşmaktadır.

Elektronik Departmanı
Sistemin elektronik malzeme teminini ve donanımını üstlenen, gerekli kart kodlamaları yapan departmanıdır. Üyeler çeşitli sensörler, haberleşme protokolleri, PCB kart tasarımı gibi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Yazılım Departmanı
Serverda bulunan verilerin üyeler tarafından tasarlanan web sitesi ve mobil uygulama üzerine yansıtılmasını sağlayan, backend ve fronted çalışmaları yaparak özgün içerikler ortaya koyan departmandır. Oluşturdukları bulut ortamında bulunan elektronik departman tarafından paylaşılan verilerin subscribe edilmesi ve geri dönüş oluşturulma, kapalı alan yönlendirme, haritalandırma çalışmaları yapmaktadırlar.

Workshoplarımız

Workshoplar üyelerin ilgilerini çekecek ve ilgi alanı oluşturacak alanlardan seçilen birkaç gün süren hızlandırılmış eğitim atölyeleridir. Workshoplar teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak güncel konulardan seçilmekte ve konunun uzmanı kişiler tarafından verilmektedir.