→ IEEE Standartları → IEEE.org → IEEE Xplore → IEEE Spectrum → IEEE Türkiye

SPONSORLUK KOMİTESİ

IEEE İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

IEEE, üyelerinin mühendislik ve bilim alanında gelişimine katkı sağlayan bir kulüptür. Kulübümüzün her yıl gerçekleştirdiği gelenekselleşmiş etkinlikleri, ürettiği projeleri, komite faaliyetleri, atölye çalışmaları, verdiği eğitimler, genel kurul toplantıları ve bu sebeple hitap ettiği geniş bir kitle bulunmaktadır.

Sponsorluk Komitesinin birincil görevi; yıl içerisinde düzenlenecek olan tüm bu faaliyetlere malzeme ve finansman kaynağı bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla görüşmeler düzenler. Şirketlerin ve komitenin uygun olduğu zaman dilimlerine göre toplantılar gerçekleştirilir. Görüşmelerde IEEE kulübünün vizyonu, misyonu ve ortak hedefleri açıklanır. Her alandan kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen bu görüşmeler sayesinde kulüp ve komite üyeleri kurumsal çevre ile olan bağlarını kuvvetlendirir.Sponsorluk Ekibi

Kulübümüzün temel ihtiyaçları, teknik projeleri ve etkinlikleri için mali kaynak sağlamada yardımcı olur.Gerektiğinde kurum ve kuruluşlarla görüşme gerçekleştirir.Görüşmelerde kullanılmak üzere kullanılacak sponsorluk dosyası gibi gerekli araçların hazırlanmasında görev alır.

Sponsorluk Görüşmeleri

Sponsorluk ekibimizle yapılan araştırmalar sonucu ulaştığımız şirketlerle uygun zamanlarda görüşmeler gerçekleştirilir. Kulübümüz tanıtılır ve amaçlarımızdan bahsedilir.

Sponsorluk Simülasyonları

Kulübümüz ihtiyaçları doğrultusunda görüşme ayarlayabildiğimiz şirketlere, firmalara, kurumlara hazırlıklı gitmek adına gerçekleştirilen provalardır. Görüşmeye gidecek arkadaşlarımızla ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımızla gerçekleştirilen bu provalar hem görüşme verimini artıracak hem de üyelerimizin gelişimi için artı sağlayacaktır.